Marine


Militaire dienst bij de Marine

Datum:

21 Nov 2019

Gewijzigd:

20 Jan 2020

Periode:

Van 14 jaar tot 21 jaar

Volgorde:

4


Geen foto

“King” van Leeuwen is, net als ik, zee-milicien; zeer overtuigd van zichzelf en met een vrij grote mond. De naam “King” heeft hij zelf bedacht om z’n eigenwaarde op te poetsen. Verder is hij ongevaarlijk. Van Leeuwen is elektromonteur en bij het squadron Avengers doet hij dagelijkse inspecties en onderhoud van het elektrische systeem van die vliegtuigen.

Ik ben instrumentmaker en doe  inspecties en onderhoud van de instrumenten in die Avengers. Elektromonteurs en instrumentmakers delen dezelfde werkplaats. Het werk is soortgelijk en in de praktijk is er geen scherpe scheiding. Per ongeluk ben ik bij het squadron belandt. Oorspronkelijk opgeroepen als telegrafist, krijg  ik in het Marine Opleidingskamp in Hilversum te horen dat er iets aan m’n oren mankeert. Na het MOK ga ik zonder verdere opleiding als hulp-vliegtuigmaker naar het Marine Luchtvaartdienst op het Vliegkamp Valkenburg. Dat voelt in eerste instantie als een afgang, zeker omdat ik nooit eerder en ook nadien niet, ook maar iets aan m’n oren heb gemankeerd.

Het blijkt goed toeven bij squadron 2. De groep instrumentmakers staat onder leiding van sergeant Slingerland. Een kleine, stevige rustige man die z’n eigen jeugd niet vergeten is. Sergeant Emanuel leidt de elektriciens. Emanuel is wat we “een blauwe jongen” noemen, dit betekent dat hij alle kenmerken draagt van een kind uit een gemengde relatie met een inheemse Indonesische vrouw. Op de een of andere manier lijkt hem dat niet lekker te zitten. Dat uit zich in de onzekere indruk die hij wekt; die hij verbergt achter autoritair gedrag. Niet vaak, maar toch. De verhoudingen zijn vrij los; van al dat salueren voor alles en iedereen en al het ander gedoe uit de opleiding blijft na de eerste dag in Valkenburg niks over. Gewoon: “Môge sergeant”, is wel zo aangenaam.

"Hé Jan, wil jij de batterij van de 21 laten opladen", vraagt van Leeuwen. Hij heeft een paar dagen bijzonder verlof en wil op tijd weg om de ‘sloep naar de wal’ van half zes te halen. Bij zijn inspectie heeft de “King” gezien dat de batterij van de 21 te weinig spanning heeft. Hij heeft geen tijd meer om de batterij te demonteren en naar het laadstation brengen; en vraagt of ik dat wil doen. Nou, geen probleem een maat in nood wil ik wel helpen.

De volgende ochtend ben ik straal vergeten dat er nog een accu in de 21 moet; en nou juist die kist moet vandaag vliegen. Met een schok realiseer ik me m’n slordigheid en ga als een haas die batterij ophalen. Bij terugkomst heeft de ramp zich al voltrokken. De vlieger ziet bij de cockpit check dat er geen spanning is. Ellende komt nooit alleen en precies die vlieger is de squadron commandant. Juist als de verenigde squadron leiding zich enigszins herstelt van de schrik, komt ik eraan met de geladen accu.

Het systeem is ver vóór mijn tijd bedacht. Het is een eenvoudig systeem en bij goed gebruik, heel effectief. De “forms” liggen op een tafel voor het kantoor van de dubbele. Dat is een onderofficier met de rang van majoor, één streepje meer dan een sergeant. De dubbele coördineert alle onderhoud en reparaties aan de vliegtuigen. Hij bepaalt ook of een kist mag vliegen.

Elke monteur die iets aan een kist doet: er iets uit haalt of weer terug plaatst, tekent dat aan in het form. Zo’n “form” is een logboek en elk vliegtuig heeft er één.  Zo houdt de dubbele overzicht en kan hij beoordelen of een kist luchtwaardig is.

Ook de vlieger moet vóór de vlucht aan de hand van het form checken of hij met de kist mag vliegen; en aftekenen dat hij de form heeft gezien.

Een simpel systeem en bij goed gebruik heel effectief. Maar ja, we zijn allemaal maar mensen.

Het rapport is al vergevorderd als ik aan sergeant Emanuel vraag het form bij te tekenen. Emanuel schrikt: “Heb je het in het form gezet?” Hij jubelt bijna want zijn afdeling treft nu geen blaam. Nog terwijl hij het rapport verfrommelt, betrekt z’n gezicht. Hij beseft de enormiteit van de situatie. Het hele circus staat nu voor schut, de dubbele had het moeten zien en ook de commandant vlieger had voor z'n vlucht het logboek moeten checken.

Na een paar dagen moet ik bij de commandant te komen. Het blijft bij een slappe preek over het verschil tussen formele en informele communicatie.

Avenger

Avenger is een soort bijnaam. Officieel is het: Grumman TBF, een onderzeeboot bestrijdingsvliegtuig. Een vrij lompe zware bak. Ze zijn ooit bedoeld om te kunnen opstijgen en landen op vliegdekshepen. Voornamelijk gebruikt in WO-II in de pacific.

Na de oorlog, toen de legerleiding zich weer eens voorbereidde op de oorlog die was geweest, kocht Nederland de Karel Doorman. Een vliegdek schip dat nooit heeft dienst gedaan.