De Naam


Bijzondere zaken omtrent de naam Kila

Datum:

24 Nov 2019

Gewijzigd:

20 Jan 2020

Periode:

Van 70 jaar tot 77 jaar

Volgorde:

1


Geen foto

Hendrik komt begin 19e eeuw als kind naar Delft. Waarom en wanneer precies, weten we niet. Zijn moeder - Cornelia Kila - stamt uit een geslacht van scheepstimmerlieden. Dat geslacht gaat terug tot eind 15e eeuw, de  broedplaats  is Vlaardingen. Hoe scheepstimmerlieden zich in die tijd nog konden voortplanten is een wonder. Hun beroep is aan de wal al gevaarlijk en buitengaats nog eens temeer. Tallozen zijn er onder het blazoen van ‘helden’ als de Ruijter en Tromp, aan flarden geschoten. Het geslacht Kila lijkt dit te begrijpen; ze worden schoenmaker.

Cornelia is een bijzondere vrouw. Ze is in 1784 geboren in Dordrecht en in 1810 brengt ze Hendrik ter wereld, daarna volgt nog een dochter die slechts 5 maanden leeft. Hoe Cornelia dat heeft geflikt is duister. Een mens is geen eencellig wezen. Toch heeft Cornelia zonder echtgenoot en duidelijk wel met hulp van een bedgenoot, voor Hendrik gezorgd. Wij, in onze tijd, denken er van alles over en vinden er van alles van. In die tijd  lijkt het een goede grond voor het vertrek van Cornelia naar Delft.

Hendrik sterft oud 32 jaar in het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Delft. Zijn beroep is ‘sjouwerman’. Op het einde van zijn korte leven zorgt hij nog wel voor  een nakomeling; ook dat is een bijzonder verhaal. Het overlijden van Cornelia hult zich in het duistere verleden.

Het is 16 Juli 1839 wanneer in Delft een jongetje ter wereld komt. Dat kind krijgt de namen Jan Hendrik. Op de geboorteakte noemt zijn moeder zich: Maria Duvé, van beroep naaister!

Een maand na de geboorte van Jan Hendrik trouwen Hendrik Kila en Maartje Hoogendijk Vermeulen. Bij hun huwelijk erkennen zij Jan Hendrik volgens de nogal omstandige formule:

“… En hebben dezelfve gehuwden terstond daarop verklaard dat van hen bereids op den zestienden julij van het loopende jaar, een duizend acht honderd negen en dertig alhier is geboren een kind van het mannelijk geslacht, zijnde in de geboorte registers dezer gemeente  van dat jaar onder nommer drie honderd en veertien met de namen Jan Hendrik, als zoon van Maria Duvé ingeschreven, welk kind zij comparanten verklaarden te erkennen en te wettigen…”

Aldus verschijnt 4 generaties geleden de naam Jan Hendrik in de familie Kila.  Een aantal van mijn voorvaderen zijn dan ook mijn naamgenoten.

Maartje is ook al zo’n bijzonder wezen. Toen ze in Vlaardingen woonde noemde ze zich bij haar vadersnaam: Vermeulen. Zíjn voornamen zijn Jan Hendrik! Maartje voegt de naam ‘Hoogendijk’ toe. Waarschijnlijk als blijk van respect voor een tante met die naam. Jan Hendrik Vermeulen noemt zich na z’n verhuizing naar Delft ineens weer Jan Hendrik Duvé. In Duitsland noemde hij zich Johan Heinrich Duvé.

Maartje valt als ongehuwde in het kraambed terug op haar vader’s naam; en noemt zich: Maria Duvé. Naar later blijkt is de hier beschreven gang van zaken niet heel ongewoon. Ook nu nog kijken veel mensen eerst of ze in-elkaar passen; en als dat resultaat oplevert, onderzoeken ze of ze ook bij-elkaar passen.

In 1723 trouwt Cornelis Kielaert 'jongman van Schiedam' met de weduwe Jenneke London. In 1724 vermeldt het doopboek uit dit huwelijk een zoon met de naam Sybrant.

Cornelis Kielaert is vrijwel zeker Cornelis Sybrandsz Kila, bij z'n huwelijk 44 jaar oud en afkomstig uit Schiedam. Op basis van de verbinding naar de naam van de vader van Cornelis leg ik de link naar de familie Kila uit Vlaardingen en Schiedam. De Dordsche ambtenaar heeft de naam verkeerd verstaan en (?) zowel Cornelis als Jenneke kunnen hun eigen naam niet lezen.

Ook de achternaam van Jenneke is verkeerd geschreven; dat moet zijn: Lando.